Idees i assessoraments

Aprofundint en la nostra cartera de serveis, a mode d’exemple, indiquem aquelles activitats que individualment o en altres organitzacions els socis de Combinats hem desenvolupat i podem oferir amb professionalitat:

  • Disseny i desenvolupament de campanyes de participació, captació de fons, de penetració social i institucional
  • Oficines de creativitat i assessorament
  • Anàlisi d’oportunitats de projectes i d’ingressos impropis
  • Assessorament en Responsabilitat Social Corporativa
  • Construcció, desenvolupament i avaluació de plans estratègics
  • Creativitat (consultora creativa, concepte, direcció d’art, guió i disseny)
  • Suport a la gestió d’entitats
  • Conceptualització de projectes
  • Assessorament específic a càrrecs públics